GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

24.06.2021

Informacja o stypendiach edukacyjnych m.st. Warszawy

Jak co roku, uzdolnieni uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy:

SAPERE AUSO - szczegóły wraz z kontaktem bezpośrednim: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/23167-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-na-rok-szkolny-20212022

lub

im. Jana Pawła II - szczegóły wraz z kontaktem bezpośrednim: centrumjp2.pl/stypendia

Wnioski, podobnie jak w ubiegłym roku można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS): www.um.warszawa.pl/stypendia

Już teraz prosimy o zapoznanie się z materiałami pomocniczymi. Formularze wniosków o ww. stypendia zostaną uruchomione w systemie z dniem rozpoczęcia naboru, tj. 25 czerwca br.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA