GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

27.05.2021

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – sesja lato 2021

Listy uczniów poszczególnych klas oraz absolwentów przystępujących w sesji lato 2021 (czerwiec-lipiec) do egzaminów zostały wysłane do zdających przez dziennik elektroniczny oraz zostały wywieszone w szkole przy głównym wejściu.

Absolwenci przystępujący do egzaminów - podstawa programowa PP2012 – otrzymali informacje na skrzynki e-mail podane w deklaracji.

Prosimy o sprawdzenie terminów egzaminów.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA