GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

25.05.2021

Tu rodziła się Solidarność - wystawa dwunasta z cyklu mobilne wystawy w ZSEiL

W 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych IPN stworzył w całej Polsce „zielony szlak” wystaw: „Tu rodziła się Solidarność Rolników”. Ekspozycje składają się z części ogólnopolskiej oraz regionalnych:
- 52 ekspozytorów
- 156 plansz
- około 500 fotografii i dokumentów
Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. Od samego początku wspierali ją polscy rolnicy. Rejestrując NSZZ „Solidarność”, komuniści nie zgodzili się na rejestrację podobnego związku rolników. Jego statut został złożony w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie już 24 września 1980 r.
Wśród najważniejszych postulatów ludności wiejskiej znalazły się:
– prawo do swobodnego zrzeszania się w niezależnych związkach zawodowych
– poszanowanie przez komunistyczne władze prawa do własności ziemi
– swobodny obrót własnością ziemską
– zrównanie w prawach gospodarstw rolników indywidualnych z uprzywilejowanymi dotąd państwowymi gospodarstwami rolnymi (PGR)
– ujednolicenie praw socjalnych na wsi i w mieście
– reforma szkolnictwa wiejskiego
– poszanowanie wolności religijnej

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA