GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

11.05.2021

REKRUTACJA - Składanie wniosków

W dniach od 17 maja 2021 r. od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uzupełnione i podpisane wnioski oraz dokumenty można składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego (wygenerowany wniosek i dokumenty opiekun prawny podpisuje profilem zaufanym i przesyła w systemie)
  2. w formie skanuwydrukowanego i podpisanego wniosku oraz dokumentów na adres: rekrutacja@zseil.edu.pl (podpis ucznia i co najmniej jednego opiekuna prawnego)
  3. osobiście – w sekretariacie szkoły pokój nr 23 (na parterze) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00(podpis ucznia i co najmniej jednego opiekuna prawnego).

UWAGA:

  • wniosek może być złożony tylko w jednej formie – elektronicznie lub osobiście
  • wchodząc do budynku szkoły należy mieć twarz zakrytą maseczką oraz zachowywać dystans 1,5 m
  • należy odkazić ręce płynem dezynfekującym
  • po dokonaniu wszystkich czynności związanych z procesem rekrutacji należy niezwłocznie opuścić budynek.

Kandydaci do Technikum Elektronicznego nr 3 otrzymują skierowanie na badanie lekarskie. W zależności od sposobu złożenia wniosku będzie ono wydawane w formie elektronicznej (wysłany skan skierowania na adres mailowy podany we wniosku) lub papierowej.

Wniosek może być złożony tylko w jednej formie – elektronicznie lub osobiście.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA