GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

31.03.2021

Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wyniki zdających potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2021r. o godz. 10.00 za pośrednictwem systemu elektronicznego. Uczniowie logują się za pomocą loginu i hasła, które otrzymali od wychowawców.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej powinny przesłać uzupełnioną deklarację w wersji elektronicznej do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2021.

Absolwenci przesyłają deklarację na adres szkoły zseil@zseil.edu.pl

Deklaracja dla absolwentow przystępujących do egzaminu wg formuły z 2012 r.
Deklaracja dla uczniów przystępujących do egzaminu wg formuły z 2017 r.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA