GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

24.03.2021

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NFOŚiGW „Szkoła z klimatem”

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Zgłoszenie w formie on-line, projekt można wykonać zdalnie. Do wygrania 100 tys. zł na realizację zwycięskiego pomysłu oraz upominki dla uczniów i opiekuna zespołu konkursowego. Serdecznie zapraszamy do 30 kwietnia 2021 roku!

Więcej informacji o konkursie:

www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem

kontakt: szkolazklimatem@ntosigw.gov.pl

Regulamin konkursu

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA