GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

20.03.2021

Pierwsze praktyki w RCI

16.12.2020 r. do grona współpracujących z naszą szkołą instytucji dołączyło Regionalne Centrum Informatyki. 23.02.2021 nasza młodzież z klasy 3 c – profil informatyczny zakończyła pierwsze praktyki zawodowe w RCI Warszawa. Uczniowie otrzymali dyplomy od Komendanta płk Marka Jureckiego potwierdzające odbycie praktyk i rozpoczęcie owocnej współpracy.

https://rciwarszawa.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/praktyki-zawodowe-w-rci-warszawa/

https://rciwarszawa.wp.mil.pl/pl/galleries/fotogaleria-fotop/rozszerzamy-wspoprace-podpisanie-porozumienia-z-zespoem-szko-elektronicznych-i-licealnych-w-warszawie-k/

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA