GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

19.03.2021

Konkurs fotograficzny „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”.

Drodzy uczniowie !

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza Was - uczniów szkół podstawowych i średnich z Warszawy oraz pozostałych gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie fotograficznym „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”.

Konkurs jest organizowany oraz nadzorowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Partnerami konkursu są: Lasy Miejskie - Warszawa, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Celem konkursu jest wzrost świadomości mieszkańców Warszawy i okolic na temat wpływu, jaki wywiera działalność człowieka na zmiany klimatu a przez to na środowisko naturalne.

Tematyka konkursu związana jest z rozpowszechnianiem informacji o jednym z kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej jakim jest Europejski Zielony Ład.

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie fotografii i krótkiego opisu przedstawiającego zmiany – negatywne lub pozytywne - mające wpływ na środowisko naturalne, które zaszły w Warszawie i podwarszawskich gminach w ostatnich kilku/kilkunastu latach.

Uczestnik konkursu wybiera jedną z poniższych kategorii tematycznych:
  1. Ukazanie negatywnych zmian jakie zaszły w lokalnym środowisku naturalnym, będących konsekwencją zmian klimatu lub
  2. Ukazanie pozytywnego wpływu człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze
Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
  • I kategoria wiekowa: „dzieci” – uczniowie szkół podstawowych
  • II kategoria wiekowa: „młodzież” – uczniowie szkół ponadpodstawowych i młodzież do 26 roku życia
  • III kategoria wiekowa: „dorośli” – osoby powyżej 26 roku życia

Na Autorów najlepszych prac czekają nagrody: cyfrowe aparaty fotograficzne (Instax), czytniki do e-booków (Kindle Paperwhite 4), mikroskopy cyfrowe, nośniki pamięci.

Nagrody dla szkół, z których otrzymamy najwięcej prac:
- wycieczka edukacyjna po Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
- spacer z Leśnikiem w kompleksach leśnych Warszawy
- spacer odkrywców w okolicach pawilonu edukacyjnego Kamień

Na prace czekamy do 10 kwietnia 2021.
Proszę o przesłanie do nauczyciela Ewy Prajzner – poprzez dziennik elektroniczny lub przez platformę Teams.

link do regulaminu 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA