GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

22.02.2021

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów „Las – moja miłość” – Białowieża 2021

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, 16-20 lat, powyżej 20 lat oraz dwóch podkategoriach tematycznych w każdej z kategorii wiekowych:

– przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe,

– leśne szczegóły.

Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac (jeżeli prace są z obu podkategorii – to łącznie do 5 prac). Fotografie powinny być w formacie JPG i wymiarze dłuższego boku co najmniej 3000 pikseli.

http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/konkurs-fotograficzny-las-moja-milosc-2021

Prace można konsultować z p. Ewą Prajzner - do odnalezienia na Teams lub kontakt przez dziennik.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA