GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

8.02.2021

Nasze technikum – ZŁOTĄ SZKOŁĄ!

Z przyjemnością informujemy, że Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” znalazło się w gronie stu najlepszych szkół w Ogólnopolskim Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2021 i uzyskało tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA