GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

22.01.2021

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W trosce o zdrowie psychiczne uczniów, nauczycieli i rodziców od marca 2020 r. w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia, którego zadaniem jest pomoc psychologiczna w czasie pandemii. Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych poradni psychologczno - pedagogicznych.

Powstała również poradnia on-line "Zawsze jest jakieś wyjście" łącząca użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych.
Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności. Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców.

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Prezentacja poradni on-line Zawsze jest jakieś wyjście

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA