GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

17.01.2021

Cykl wystawy online w ZSEiL - wystawa czwarta: "Polacy w Bitwie o Wielką Brytanię"

Oryginalne fotografie zaczerpnięto ze zbiorów m.in. Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Ośrodka KARTA, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcji prywatnych.

autor: Artur Kolęda
recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Przemysław Benken
korekta: dr Magdalena Baj
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
opracowanie graficzne: Paulina Żak, Szymon Węglowski
cyfrowa koloryzacja zdjęć czarno-białych: Mikołaj Kaczmarek

Zobacz tutaj

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA