GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

18.12.2020

Rozszerzamy współpracę z pracodawcami

Firma Schrack Polska od kilku lat wspiera naszą szkołę w szerzeniu wiedzy technicznej. Dotychczasowa współpraca została dodatkowo rozszerzona - od roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas w zawodzie technik elektryk zostali objęci patronatem firmy. Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie w dużym stopniu skorzystają z zacieśnienia współpracy z firmą Schrack Polska. Co roku najlepszy uczeń w zawodzie technik elektryk otrzyma nagrodę ufundowaną przez firmę patronacką.

Do grona współpracujących z nami instytucji dołączyło Regionalne Centrum Informatyki. Umowę o współpracy podpisali w imieniu szkoły p.o. Dyrektora - Wioletta Malan, w imieniu RCI Warszawa Komendant płk Marek Jurecki. Regionalne Centrum Informatyki zajmuje się m.in. łącznością, technologiami IT oraz kryptologią i cyberbezpieczeństwem. Współpraca z RCI Warszawa pozwoli podnieść poziom wiedzy technicznej uczniów oraz pokaże ścieżkę kariery w Siłach Zbrojnych RP.

Zobacz fotoreportaż.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA