GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

26.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września.

Klasy I zapraszamy w dwóch turach najpierw na boisku szkolnym, a następnie w wyznaczonych salach lekcyjnych z wychowawcami.

Uczniów klas pierwszych prosimy o przejście bezpośrednio na boisko i zajęcie miejsca w wyznaczonych dla poszczególnych klas sektorach z zachowaniem dystansu społecznego:

o godz. 9.00

kl.1c – technik informatyk
kl.1d – technik informatyk
kl.1e – technik informatyk
kl.1i – technik teleinformatyk

o godz. 9.45

kl.1a – technik elektronik
kl.1f – technik programista
kl.1g – technik programista
kl.1h – technik elektryk

Po części oficjalnej uczniowie z wychowawcami udadzą się do sal lekcyjnych różnymi wyznaczonymi wejściami, pamiętając o dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego.

o godz. 11.00 – klasy II w wyznaczonych salach lekcyjnych wg załącznika

o godz. 12.30 – klasy III i IV w wyznaczonych salach lekcyjnych wg załącznika

W związku z trwającą epidemią COVID-19 należy stosować się do poniższych zasad:

  1. Do szkoły może wejść wyłącznie zdrowy uczeń i pracownik bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń ani pracownik nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Uczeń i pracownik zaraz po wejściu do szkoły ma obowiązek natychmiastowego zdezynfekowania rąk. Przy wejściach do budynku umieszczone są płyny dezynfekujące.
  4. Po wejściu do szkoły należy niezwłocznie umyć ręce ciepłą wodą i mydłem.
  5. Noszenie maseczki lub przyłbicy obowiązuje w tzw. przestrzeniach wspólnych. Przestrzenie wspólne to: korytarze, szatnie, toalety, klub szkolny,
  6. W czasie przebywania w szkole uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani zachować dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby.
  7. W związku z koniecznością ograniczenia na terenie szkoły przebywania osób trzecich prosimy rodziców/opiekunów o nieprzychodzenie do szkoły na rozpoczęcie roku.

Załączniki:

Informacja dla uczniów klas II.
Informacja dla uczniów klas III.
Informacja dla uczniów klas IV.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA