Nowy zawód – technik urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku. Rok szkolny 2015/2016 jest pierwszym rokiem szkolnym, w którym można prowadzić kształcenie w tym zawodzie.

Podczas kształcenia uczniowie powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń dźwigowych;
2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
- kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
- kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z branżą dźwigową reprezentowaną przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, zrzeszających największe firmy zajmujące się produkcją oraz konserwacją urządzeń dźwigowych. Efektem współpracy była realizacja w naszej szkole projektu "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych”, którego efektem jest:

  • Nawiązanie trwałej współpracy szkół uczestniczących w projekcie z przedsiębiorcami działającymi w branży dźwigów osobowych – szkoła współpracowała z firmami: OTIS Sp. z o.o., ThyssenKrupp Elevator Sp. z o.o., KONE Sp. z o.o., Schindler Polska Sp. z o.o., Warszawska Fabryka Dźwigów "Translift" Sp. z o.o., Meiller.
  • Wyposażenie szkoły w pomoce techno-dydaktyczne niezbędne do kształcenia w nowej specjalizacji,
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego kadrę nauczycielską do prowadzenia zajęć specjalizacji zawodowej.

Realizacja projektu rozpoczęła kształcenie w naszej szkole kadr branży dźwigowej w ramach zajęć ze specjalizacji w zawodzie technik elektryk oraz w ramach innowacji pedagogicznej w klasie realizującej nową podstawę programową. Współpraca z firmami dźwigowymi pozwala na ciągłe wzbogacanie zaplecza dydaktycznego oraz atrakcyjne praktyki zawodowe w firmach dźwigowych. Wielu naszych absolwentów podejmuje pracę w firmach branży dźwigowej.

Nasza szkoła jest świetnie przygotowana do wprowadzenia nowego zawodu technik urządzeń dźwigowych. Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie dydaktyczne zarówno do prowadzenia zajęć w ramach podstaw kształcenia w zawodzie, jak również do kształcenia zawodowego.