GODŁO POLSKI

Terminarz zajęć wynikających
z art. 42 KN (rok szkolny 2015/2016)

 

przedmioty zawodowe


Lp

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

1.

Łukasz Dzikielewski

Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji E.13

 

Środa

15.00 -15.45

2.

Grażyna Bartosińska

 

Zajęcia wyrównawcze i uzupełniające z M8 i M9dla informatyków

Poniedziałek

15.00 -15.45

3.

Marcin Rzewuski

Zajęcia dodatkowe z modułu M7 administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Czwartek

15.00-15.45

4

Krzysztof Dębowski

Wyrównawcze i powtórzeniowe dla kl. 1H z M1

Czwartek

15.00-15.45

5.

Adam Gałach

Zajęcia wyrównawcze z modułów zawodowych dla elektroników

Wtorek

7.00-7.45

 

6.

Tomasz Nizioł

Zajęcia dodatkowe z modułu M3 użytkowanie urządzeń peryferyjnych

 

Środa

13.20-14.05

7.

Janusz Paprocki

Zajęcia uzupełniające z modułów zawodowych M3, M5, M10

 

Czwartek

15.00-15.45

8.

Piotr Schiffer

Zajęcia wyrównawcze dla informatyków

Czwartek

15.50-16.35

9.

Danuta Jankowska

Wyrównawcze dla klas I informatycznych z modułów M1. JM2 i M2. JM1

Wtorek

15.00-15.45

10.

Leszek Pacak

Zajęcia dodatkowe– Telewizja w informatyce

 Wtorek

15.00-16.00

12.

Rafał Rogal

Przygotowujące do egzaminu poprawkowego z E.13

 

Środa

15.00-15.45

13.

Paweł Kulesza

Zajęcia uzupełniające dla uczniów klas II informatycznych z E.12 i kl.IV z E.14

Wtorek

15.00-15.45

14.

Maciej Kopydłowski

Pracownia elektroniki – zajęcia przygotowawcze do egzaminów i wyrównawcze

Piątek

15.50-16.35

15.

Danuta Przyłuska

Zajęcia dodatkowe z modułów M1 i M2 dla informatyków

 

Poniedziałek

15.00-15.45

16.

Joanna Bajuk

Zajęcia wyrównawcze z M9 dla informatyków

 

Czwartek

15.00-15.45

17.

Łukasz Grzybowski

Zajęcia z uczniem zdolnym – tworzenie aplikacji internetowych

 

Poniedziałek

15.00-15.45

18.

Sebastian Grad

Uzupełniające z informatyki

 

Czwartek

15.50-16.35

19.

Wojciech Kwaśniewski

Wyrównawcze dla informatyków

Poniedziałek

15.00-15.50

20.

Zofia Salamonik

Wyrównawcze z M3 dla klas drugich elektronicznych

Wtorek 2 i 4  od 1.XII -15.I - każdy

15.00-15.45

21.

Inez Kubicka-Zaczkowska

Zajęcia uzupełniające dla elektryków i elektroników

Środa

15.00-15.45

 

22.

Elżbieta Olik

Wyrównawcze z modułów informatycznych dla klas 1C i 1 D

Środa (1, 2 i 3 w miesiącu)

7.00-7.45

23.

Paweł Słomkowski

Nauka gry na instrumentach

Środa

16.45-17.30

24.

Katarzyna Rytelewska

Zajęcia wyrównawcze z Modułu 9

Czwartek

15.50-16.35

25.

Anna Głąbińska (długotrwałe zwolnienie lekarskie)

Przygotowanie grafiki i multimediów na potrzeby WWW.

Czwartek (co 3 tygodnie)

15.00-15.45

26.

Bogusław Posłuszny

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kwalifikacji E.12

Poniedziałek

15.00-15.45

27.

Paweł Zdanowicz

Przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji E.15 i E.16

 

Czwartek

15.00-15.45

28.

Marcin Łoziński

Przygotowanie do egzaminu zawodowego w kwalifikacji E.7 i E.24

Poniedziałek

15.45-16.30

29.

Marek Sobiech

Przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji E.13

Czwartek

15.00-15.45

30.

Danuta Nasalska

Przygotowujące do olimpiad zawodowych i zajęcia wyrównawcze dla klas 2A i 2H

*

15.00-15.45

31.

Jolanta Redzicka

Uzupełniające w klasie pierwszej elektrycznej i elektronicznej

Środa 1 i 3 w miesiącu

14.10-15.45

32.

Jan Kołosowski

Przygotowujące do egzaminu z E.8

Środa

15.50-16.35

33.

Monika Słomkowska

Zajęcia dla młodzieży uzdolnionej informatycznie

Piątek

13.20-14.05

34.

Andrzej Pijanowski

Przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji E.14

Środa

15.00-15.45

 

35.

Paweł Sapun

Przygotowanie do egzaminu zawodowego z E.6 i E.20

 

Poniedziałek

15.00-15.45

 

36.

Dariusz Rudzki

Zajęcia wyrównawcze z modułu M6 – Konfiguracja urządzeń sieciowych

Wtorek (2 i 4 w miesiącu)

15.00-16.35

37.

Barbara Mierzecka

Uzupełniające z modułu M1 dla klasy 1a w elektroniku

Wtorek /1-w miesiącu/

Środa /ostatnia w miesiącu/

7.00-7.45

 

7.00-7.45

38.

Mateusz Kozłowski

Praca z uczniem zdolnym rozwijającym zainteresowania z matematyki wyższej

Czwartek

15.00-16.30

39.

Ireneusz Filip

Przygotowanie do egzaminu zawodowego z E.8

 

Wtorek

8.35-9.20

40.

Wanda Tułodziecka

Zajęcia wyrównawcze z pomiarów parametrów elementów i układów elektronicznych.

Poniedziałek /drugi i czwarty w miesiącu/

15.45-16.30

42.

Józef Jerzy Rychlik

Zajęcia wyrównawcze z aplikacji internetowych

Piątek 1 i 3 w  miesiącu

15.00-15.45

*p. Danuta Nasalska  czwartek (10.IX, 19.XI, 3 i 17.XII   godz. 15.50-16.35

każda druga środa w miesiącu – godzina 15.00-15.45) zajęcia z języka polskiego, matematyki i fizyki


Lp

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

1

Danuta Wróbel

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I i II

Poniedziałek

15.00-15.45

 

2.

Urszula Murawska

Zajęcia wyrównawcze i uzupełniające z języka polskiego

Czwartek

15.00-15.45

3.

Ewa  Warpas

Zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki dla klas II

Poniedziałek

15.05–15.50

4.

Wioletta Malan

Redakcja gazetki szkolnej - praca z uczniem zdolnym

Poniedziałek

 

15.00-15.45

 

5.

Ewelina Wiktorska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I

Poniedziałek

14.10-15.45

 

6.

Marzena Suska

Dodatkowe z języka polskiego dla klas II

 

Wtorek

15.00-15.45

7.

Sylwia Chmiel

Kółko matematyczne – praca z uczniem zdolnym

 

Piątek 

7.00-7.45

8.

Agnieszka Ouarghi

Dodatkowe z jęz. polskiego dla klas I

Poniedziałek

14.10-15.55

 

9.

Katarzyna Kwiatkowska

Wyrównawcze z fizyki dla klas III

Poniedziałek

7.00-7.45

10.

Hanna Stępniak-Tomasiewicz (długotrwałe zwolnienie lekarskie)

Uzupełniające z matematyki dla klas III

 

Środa

 

14.10-14.55

11.

Helena Góra

Przygotowanie klasy IV C i IV B do egzaminu maturalnego z fizyki

Czwartek

 

15.00-15.30

12.

Hanna Paduch

Wyrównawcze z matematyki dla klas I i II

Poniedziałek

14.10-14.55

 

13.

Krystyna Siudowska

 

Wyrównawcze z matematyki

Piątek

14.10-14.55

14.

Anna Ulkowska-Skiepko

Przygotowujące do matury z jęz. polskiego

Czwartek

15.00-15.45

 

15.

Alina Napieraj

Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas pierwszych

Poniedziałek

15.00-15.45

 języki obce


Lp

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

1.

Beata Domańska

Wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I

Środa

7.00-7.45

2.

Bożena Myszkowska

Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z jęz. angielskiego –praca z uczniem zdolnym

Czwartek

15.00-15.45

3.

Rusłana Kramar

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

 

Poniedziałek

15.00-15.45

4.

Małgorzata Jankowska

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Środa

15.00-15.45

5.

Olga Urbańska

Wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas 1, 2, 3, i 4

Poniedziałek

7.00-7.45

6.

Katarzyna Grejcz

Przygotowujące do matury z jęz. rosyjskiego i wyrównawcze dla klas młodszych

Czwartek

15.00-15.45

7.

Jolanta Cwyl

Przygotowujące do matury z języka niemieckiego i zajęcia wyrównawcze

Środa

15.00-15.45

8.

Ewa Gruszko

Przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

Czwartek

15.00-15.45

9.

Joanna Kietlińska

Przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – praca z uczniem zdolnym

Czwartek

14.10-14.55

10.

Barbara Wiernicka

Konsultacje dla maturzystów z jęz. angielskiego i wyrównawcze dla uczniów klas młodszych

Czwartek

15.00-15.45

11.

Iwona Godlewska-Binio

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Wtorek

14.10-14.55

12.

Izabella Norwa

Wyrównawcze i przygotowawcze do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego

Czwartek 1 i 3 w miesiącu

14.10-14.55zajęcia z wychowania fizycznego


Lp

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

1.

Paweł Bukowski

Sportowo-rekreacyjne

 

Wtorek

15.50-16.35

2.

Krzysztof Dement

Rekreacyjno-sportowe

 

Poniedziałek

7.45-08.30

3.

Monika Szajdziuk

Rekreacyjno-sportowe –  siłownia

Wtorek

 

15.00-15.45

4.

Mateusz Jamroz

Rekreacyjno-sportowe – piłka koszykowa

Poniedziałek

15.00-15.45

5.

Ewa Krajewska

Sportowo-rekreacyjne – piłka siatkowa

 

Czwartek

15.00-15.45

6.

Bartłomiej Pawłowski

Sportowo-rekreacyjne

Środa

15.00-15.45

7.

Jadwiga Wesołowska

Piłka siatkowa

 

Poniedziałek

15.00-15.45pozostałe przedmioty


Lp

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień

Godzina

1.

Joanna Nehring

Dodatkowe zajęcia opiekuńcze w klubie szkolnym

 

Środa (co 2 tyg.)

14.00-15.00

 2.

Magdalena Grodzicka

Geografia – zajęcia wyrównawcze dla kl. I

Piątek

14.05-15.05

 3.

Grzegorz Bogdalin

Kółko szachowe - praca z uczniem zdolnym

 

Wtorek

14.05-14.55

4.

Kinga Łukaszewska

Przedsiębiorczość – trening kompetencji interpersonalnych – praca z uczniem zdolnym

Środa – 1 i 2 w miesiącu

7.00-7.45

5.

Maria Januszewska

Wyrównawcze z historii i wiedzy o kulturze dla kl. I

Środa

14.10-14.55

6.

Irmina Kołak

Przygotowanie do konkursów o tematyce religijnej- praca z uczniem zdolnym

Piątek

7.00-7.45

7.

Anna Gwiazdonik

Zajęcia wyrównawcze z historii, historii i społeczeństwa i wiedzy o kulturze

Poniedziałek

15.00-15.45

8.

Katarzyna Soduł

 

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne uczniów - wolontariat szkolny

Środa

15.30.-16.30

9.

Urszula Glina

 

Tworzenie bibliografii załącznikowej na temat patrona szkoły Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”

Co drugi wtorek

14.00-15.00

10.

Halina Ważniewska

Zajęcia wyrównawcze dla kl.I-utrwalenie zasad ortografii i poprawnej pisowni

Poniedziałek Środa

 

14.30-15.30

11.

Anna Kolasińska

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne uczniów - wolontariat szkolny

Wtorek

15.00-16.00

12.

Sławomir Chmielewski

Szkolne Koło Apostolskie

Środa

15.00-15.45

13.

Marzanna Górska

Zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii dla uczniów klas pierwszych

Poniedziałek

7.00-7.45

14.

Stanisław Kwaśnik

Zajęcia wyrównawcze i uzupełniające z historii

Czwartek

15.00-15.55

15.

Sidor Arnold

Zajęcia dodatkowe z edukacji dla bezpieczeństwa i podstaw przedsiębiorczości

Środa

15.45-16.30

16.

Gabriela Elas

Fantastyka wczoraj – dziś - jutro. Literatura fantastyczno-naukowa u nas i nie tylko

 

Wtorek 

14.30-15.30

17.

Anna Gantner

Rozszerzona informatyka - praca z uczniem zdolnym

Piątek

15.00-15.45

18.

Patryk Zaremba

Przygotowanie do matury z filozofii

Piątek  (pierwszy w miesiącu)

7.45-8.30 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA