Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca


Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do ZSEiL w roku szkolnym 2020/2021
Podania można składać do 21.08.2020 r.


Informacje dla kandydatów


Przypominamy, że w dniach 13-18 sierpnia 2020 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani.

Kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów:

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Dodatkowo kandydaci muszą dostarczyć:

- 2 fotografie
- koszulka biurowa (na dokumenty ucznia)
- dokładnie wypełniony kwestionariusz ucznia (wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, długopisem w kolorze niebieskim) – proszę wydrukować kwestionariusz wraz z załącznikiem RODO).

Osoby dostarczające dokumenty do szkoły zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu.Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty
 

Planowany nabór 2020/2021
Ochrona danych osobowych RODO (przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r. 

Kontakt ze szkołą


Adres


01-518 Warszawa
ul. Gen. Zajączka 7

Telefon


22-839-12-23

Faks


22-839-00-43


 

Jak dojechać do szkoły?

Do szkoły można dojechać pociągiem, metrem do stacji Dworzec Gdański oraz tramwajami i autobusami.

Na szkolnym terenie znajduje się płatny strzeżony parking (można wykupić tani abonament upoważniający do stałego parkowania).