Rekrutacja 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

 

Warunki rekrutacji

Ochrona danych osobowych RODO (przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

   

Oferta edukacyjna

Kształcimy młodzież w atrakcyjnych zawodach: Realizujemy przedmioty na poziomie rozszerzonym:
 • MATEMATYKA - dla wszystkich zawodów,
 • FIZYKA - dla zawodów: technik urządzeń dźwigowych, technik elektronik, technik elektryk, technik teleinformatyk, technik urządzeń dźwigowych,
 • FIZYKA, INFORMATYKA (do wyboru) - dla zawodu technik informatyk.
Uczymy efektywnie i komunikatywnie języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

Ośrodek Egzaminacyjny przy O.K.E z kwalifikacji we wszystkich zawodach z oferty edukacyjnej.

Egzaminatorzy w zawodzie:
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • rzeczoznawca MEN ds. opiniowania i recenzowania podręczników z przedmiotów zawodowych
Wykwalifikowana i życzliwa kadra nauczycielska:
 • 36 nauczycieli dyplomowanych
 • 28 nauczycieli mianowanych
 • 15 nauczycieli kontraktowych
 • 5 nauczycieli stażystów
Nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora Nowej Matury z następujących przedmiotów:
 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • chemia
 • biologia
 • informatyka
oraz
 • pracownie informatyczne, teleinformatyczne, elektryczne i elektroniczne
 • dobrze wyposażone sale przedmiotów ogólnokształcących
 • skomputeryzowana biblioteka beletrystyczna i techniczna z dostępem do Internetu
 

Chciałbyś uprawiać sport i wypoczywać?


 

Chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania?


 • olimpiady: fizyczna, wiedzy technicznej, wiedzy ekonomicznej, językowe i inne
 • turnieje młodych mistrzów techniki, wiedzy o wynalazczości, szachowy
 • konkursy: matematyczny, podstaw elektroniki, recytatorski
Zobacz osiągnięcia uczniów.

 

Kontakt ze szkołą


Adres


01-518 Warszawa
ul. Gen. Zajączka 7

Telefon


22-839-12-23

Faks


22-839-00-43


 

Jak dojechać do szkoły?

Do szkoły można dojechać pociągiem, metrem do stacji Dworzec Gdański oraz tramwajami i autobusami.

Na szkolnym terenie znajduje się płatny strzeżony parking (można wykupić tani abonament upoważniający do stałego parkowania).