Witamy serdecznie w zakładce Rady Rodziców ZSEiL w Warszawie

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”, działa na mocy kilku ustaw, głównie Ustawy o systemie oświaty, (art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.), czyli tej samej ustawy, na mocy której działa nasza szkoła.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej działalności jesteście Wy Państwo - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców rozpoczynamy akcję „Rodzic dobrze poinformowany”. Uważamy że rodzice którzy wpłacają pieniądze muszą wiedzieć co Rada Rodziców zamierza z nimi zrobić, na co przeznaczyć, komu pomóc i co zakupić.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informacje. Zamierzamy przeprowadzić takie działania które upewnią Państwa w przekonaniu że Rada Rodziców jest potrzebna i trzeba ją wspierać finansowo a pieniądze wpłacane nie są marnotrawione tylko z zamysłem wykorzystywane dla Naszych Dzieci.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Nasza młodzież i ich rozwój jest najważniejszy!!!

Warto o tym pamiętać!!!

Miejcie pewność, że pieniądze, które wpłacacie są przeznaczane tylko i wyłącznie na potrzeby naszych dzieci. Ważne jest także to, że jeśli większość Rodziców w klasie wpłaca pieniądze na RR, to część tych pieniędzy wraca bezpośrednio do klasy.

Jako Rada i rodzice chcemy mądrze wydać te pieniądze. Potrzeby są duże, dlatego tylko przy Waszej pomocy uda się zrobić coś naprawdę dobrego.

W roku szkolnym 2013-2014 Rada Rodziców ustaliła kwotę 120 zł rocznie. Zadeklarowane kwoty prosimy wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
PKO BP II o/Warszawa 69 1020 1026 0000 1102 0015 6877

 

Skład Prezydium Rady Rodziców

  • Alina Jakubiec - przewodnicząca
  • Kinga Gwóźdź - wiceprzewodnicząca
  • Jacek Piasecki - sekretarz
  • Magdalena Kurłowicz - skarbnik
  • Ewa Bazylczuk-Korczewska - członek

 

Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH w Warszawie z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 7

 

Linki

 

Kontakt

Adres


01-518 Warszawa
ul. Gen. Zajączka 7

Telefon


22-839-12-23

Faks


22-839-00-43