GODŁO POLSKI

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów


Odwiedź www.stowdzwig.pl/edukacja/

Celem współpracy jest umożliwienie podjęcia kształcenia kadr dla branży dźwigowej w trzecim i czwartym roku technikum o kierunku elektrycznym lub elektronicznym o specjalności automatyka przemysłowa. Uczniowie tych klas w ramach realizowanego programu nauczania zdobywają dodatkową, specjalizowaną wiedzę potrzebną do wykonywania funkcji technicznych przy montażu i konserwacji dźwigów. Po ukończeniu technikum absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach dźwigowych.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zapewnia pomoc w możliwości odbywania praktyk zawodowych w firmach dźwigowych dla uczniów klas trzecich (szkoła zapewnia uczniom klasy trzeciej uzyskanie uprawnień SEP do 1 KV na konserwację). Praktyki objęte są oddzielnymi umowami z poszczególnymi firmami dźwigowymi. Ponadto Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zapewnia zorganizowanie grupom uczniów dostęp do informacji technicznej, możliwość udziału w seminariach i szkoleniach o tematyce dźwigowej. W miarę możliwości i potrzeb Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zapewnia możliwość zorganizowania dla młodzieży pracy wakacyjnej w firmach dźwigowych.

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze


Dzięki długoletniej współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie mogli wziąć udział w Polsko-Szwajcarskim Forum Gospodarczym, które odbyło się 27 stycznia 2014 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego. Organizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Gospodarki, Ambasada Szwajcarii w Polsce i Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. W forum, którego celem była wymiana poglądów i doświadczeń w polsko-szwajcarskiej współpracy naukowo-badawczej oraz porównanie systemów edukacji w Szwajcarii i Polsce, brali udział uczniowie klasy 2H pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Marcina Łozińskiego.

Forum otworzyli prezydent Polski – Bronisław Komorowski i prezydent Federacji Szwajcarskiej – Didier Burkhalter oraz wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie naszej szkoły mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z prezydentami i panem ministrem.

Ważną częścią forum był udział w panelu dyskusyjnym na temat: Dualne kształcenie zawodowe w Szwajcarii i w Polsce. Jednym z prelegentów panelu był pan Tadeusz Popielas, Sekretarz generalny PSPD, który prezentował rezultaty unijnego projektu „Nowe możliwości, nowe kwalifikacje – specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych”, w którym uczestniczyła młodzież naszej szkoły.

Podsumowania forum dokonał minister Janusz Piechociński.

Marcin Łoziński

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA