GODŁO POLSKI

Szkolni psycholodzy

Anna Pepłońska
szkolny psycholog

pokój nr 10B, parter
tel. 22-839-25-38, wew. 1

Godziny pracy:

Poniedziałek: 1200 - 1630
Wtorek: 1200 - 1630
Środa: 0730 - 1100
Czwartek: 0800 - 1130
Piątek: -
Teresa Piatczyc-Jachimowska
szkolny psycholog

pokój nr 10B, parter
tel. 22-839-25-38, wew. 1

Godziny pracy:

Poniedziałek: -
Wtorek: 0830 - 1130
Środa: -
Czwartek: 1100 - 1600
Piątek: 1300 - 1500

Praca psychologa

W związku z narastającymi problemami wychowawczymi wzrosła świadomość społeczna dotycząca konieczności zatrudnienia w szkołach psychologów. Specjalista psycholog ma wpływ nie tylko na skuteczność wszelkich oddziaływań wychowawczych, lecz jednocześnie prowadzi psychologiczną diagnozę zachowań ryzykownych, trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych oraz deficytów w funkcjonowaniu intelektualnym oraz emocjonalnym uczniów. Ponadto udziela szeroko rozumianej pomocy psychologicznej całemu środowisku szkolnemu. Jednym z jego głównych zadań jest promowanie metod, które aktywizują pracę uczniów i zwiększają efektywność uczenia się. Psycholog szkolny pomaga przy dostosowaniu wymogów edukacyjnych do poziomu rozwoju uczniów. Wspomaga Rodziców i Nauczycieli w pracy wychowawczej oraz profilaktycznej dotyczącej uczniów.

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Psycholog rozpoznaje (diagnoza) potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Praca psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, psycholog wykorzystuje informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć. Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z klasą czy pojedynczym uczniem oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami. Do innych zadań psychologa w szkole należy organizowanie warsztatów, których celem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące: radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania pozytywnych relacji społecznych, skutecznej komunikacji interpersonalnej, skutecznych technik uczenia się, unikania zagrożeń dla zdrowia i prawidłowego rozwoju, skutecznego odmawiania i szukania pomocy oraz inny szeroki zakres zagadnień. Podczas zajęć warsztatowych psycholog integruje klasę, pomaga uczniom budować pozytywne wizerunki własnej osoby oraz klasy. Celem pracy z grupą bardzo często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, często mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim o wzbogacanie w umiejętności otwartej komunikacji interpersonalnej, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji oraz inne umiejętności społeczne. Jest to również jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Zaufanie przede wszystkim

Przez cały okres pracy w szkole psycholog buduje swój wizerunek negocjatora. Po pewnym czasie staje się osobą, która jest godna zaufania, pomocna, a przede wszystkim skuteczna. Dlatego tak ważna w tym zawodzie jest komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność słuchania, otwartość i empatia.

Zapraszam, psycholog szkolny.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA