GODŁO POLSKI

Szkolni pedagodzy

Halina Ważniewska
pedagog szkolny

pokój nr 215, II piętro
tel. 22-839-25-38 (w.2)

Godziny pracy:

Poniedziałek: 1200 - 1600
Wtorek: 0730 - 1500
Środa: 1200 - 1600
Czwartek: 0730 - 1300
Piątek: 0730 - 1030
Katarzyna Michalczyk
pedagog szkolny

pokój nr 215, II piętro
tel. 22-839-25-38 (w.2)

Godziny pracy:

Poniedziałek: 0730 - 1330
Wtorek: 1100 - 1600
Środa: 0730 - 1300
Czwartek: 1100 - 1400 + 1 godzina rewalidacji
Piątek: 1030 - 1500

Pedagog szkolny to osoba, do której można przyjść z każdym problemem. W oparciu o wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz doświadczenie pomoże go rozwiązać, a w razie potrzeby skieruje do odpowiednich osób i instytucji.

Problemy, z którymi najczęściej przychodzi młodzież to między innymi: sytuacja konfliktu z nauczycielami lub kolegami z klasy, nieradzenie sobie z nauką, niezrozumienie w domu, zdrada w przyjaźni lub miłości. Wtedy pedagog szkolny służy radą i towarzyszy wspierając, a czasami podejmuje działania uzgodnione uprzednio z uczniem przestrzegając zasady dyskrecji. Bywają też sytuacje, że spotykamy się z uczniem na wniosek nauczycieli i wychowawców lub rodziców. Okazuje się wtedy często, że niepokojące zachowanie spowodowane jest problemem, w którym młody człowiek potrzebuje pomocy. Każda sytuacja trudna może być szansą do zmian na lepsze, do stawania się lepszym, dojrzalszym człowiekiem. Naszym zadaniem jest ten ogromny potencjał rozwojowy wydobyć i ukierunkować. Zależy nam, aby każdy uczeń znał swoje prawa i obowiązki, czuł, że jest bezpieczny, ważny i szanowany i żeby uczył się tak traktować innych.

Dlatego od klas pierwszych prowadzimy integracje klas współpracując z wychowawcami, monitorujemy sytuacje szkolną uczniów z problemami w nauce i zachowaniem, proponujemy i organizujemy realizację programów psychoedukacyjnych, prowadzimy działania o charakterze wolontaryjnym i humanitarnym wyrabiając w uczniach wrażliwość na krzywdę i potrzeby innych.

Organizujemy pomoc materialną w postaci stypendiów, zasiłków oraz bezpłatnych obiadów w szkole dla uczniów z najuboższych rodzin.

Serdecznie zapraszamy.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA