GODŁO POLSKI

Praktyki zawodowe

Organizacja praktyk:
  • Uczniowie, którzy chcą odbywać praktyki w zaproponowanych przez siebie firmach, zgłaszają się do kierownika szkolenia praktycznego z uzupełnionym formularzem zgłoszenia firmy (w załączniku).
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego przygotowuje dla ucznia propozycję umowy do zaakceptowania przez firmę (w załączniku). Po zaakceptowaniu umowy zostaje ona podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez firmę i dyrektora szkoły.
  • Umowę uczeń dostarcza do firmy i umawia się na pierwszy dzień praktyki zawodowej, a następnie podpisaną przez firmę umowę dostarcza do szkoły.
  • Uczniowie, którzy nie przedstawią swoich propozycji firm, otrzymają ze szkoły propozycję firmy oraz niezbędne dokumenty. Dokumenty te zawożą do firmy, a następnie podpisane przez firmę dostarczają do szkoły.
  • Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy uczeń musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i ubezpieczenie NNW.
ZAŁĄCZNIKI: :

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Mateusz Kozłowski
e-mail: mateusz.kozlowski.zseil@gmail.com
pokój nr 351/353, III piętro

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA