Erasmus + - staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

„Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się
w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych”

O projekcie

W projekcie udział weźmie 32 uczniów klasy drugiej oraz trzeciej Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" w Warszawie. Młodzież ma 18-19 lat, a uczy się w czterech proponowanych przez szkołę zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik elektryk. Projekt przewiduje podział grupy na dwie jednostki (I grupę będą stanowić elektronicy oraz elektrycy, zaś II grupę informatycy oraz teleinformatycy). Zakładamy miesięczne praktyki dla młodych ludzi w hiszpańskich firmach (I tura w październiku 2015, zaś II w maju 2016). Praktykantom będzie towarzyszyć dwójka wydelegowanych przez organizację wysyłającą nauczycieli, którzy po dwóch tygodniach pobytu zostaną wymienieni przez kolejnych dwóch opiekunów.

Głównym celem projektu jest wspieranie mobilności uczniów kształcących się zawodowo na międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W ten sposób zwiększają się szanse ucznia na znalezienie pracy, gdyż wzmacnia się jego pozycja na rynku pracy jako osoby z doświadczeniem zagranicznym oraz większą motywacją do pracy.

Szkoła wybrała na organizację partnerską firmę EuroMind, która swoim wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu programów i projektów mobilności gwarantuje potencjalny sukces w ocenie projektu oraz zapewnia jego wysoką jakość.

NEWS

PODSUMOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W TECHNIKUM ELEKTRONICZNYM NR 3, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W LATACH 2014-2016


Nadszedł czas podsumowania dwuletniego projektu realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus +.

W zimowy, mroźny dzień w Technikum Elektronicznym nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” odbyło się uroczyste zakończenie programu praktyk zagranicznych naszych uczniów zorganizowanych w Hiszpanii.

Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Dzielnicy Warszawa – Żoliborz pan Krzysztof Bugla oraz Naczelnik Biura Oświaty Artur Nawrot. Osobą bez której aprobaty nie mogłoby dojść do realizacji tego projektu była pani Dyrektor Halina Szczur.

32 uczniów z klas trzecich wszystkich zawodów: technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk i technik teleinformatyk otrzymało certyfikaty Europass Mobility.

Koordynatorami tego projektu byli: pani Agnieszka Chłopczyńska, pani Olga Kalinowska, pan Marek Sobiech, natomiast wychowawcami, którzy towarzyszyli naszym uczniom podczas miesięcznych praktyk byli: pani Magdalena Grodzicka, pan Mateusz Kozłowski, pani Ewa Gruszko, pani Agnieszka Chłopczyńska. ...

Przeczytaj cały artykuł i zobacz zdjęcia.