GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

14.04.2020

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

Uczeń klasy 4A Sebastian Antonowicz pod opieką Pana Adama Gałacha został finalistą Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” 2019/2020 organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.

Olimpiada organizowania jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:

  • Zawody I stopnia organizowane są w szkołach uczestników Olimpiady
  • Zawody II stopnia (okręgowe)
  • Zawody III stopnia (centralne)

W zawodach II i III stopnia wymagana jest:

  • umiejętność wykorzystania podstaw rachunku całkowego i różniczkowego do analizy zjawisk w układach elektrycznych,
  • umiejętność rozwiązywania prostych równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych a także rozwiązywanie układów tych równań i nierówności,
  • umiejętność wykorzystanie liczb zespolonych do analizy zjawisk w układach elektrycznych,
  • znajomość zagadnień poruszanych w następujących czasopismach technicznych: Elektronika Praktyczna,
  • umiejętność korzystania z norm i przepisów z zakresu elektryki.

Sebastian Antonowicz to pasjonat elektroniki, który cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności indywidualnie oraz uczestnicząc w licznych projektach szkolnych i unijnych. Uczeń projektuje i buduje zaawansowane projekty oparte zarówno na układach mikroprocesorowych, analogowych oraz historycznych już lampach elektronowych. Tytuł finalisty olimpiady „Euroelektra” jest dodatkowym potwierdzeniem jego wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zm. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 i 530) uczeń klasy 4A Antonowicz Sebastian, który zakwalifikował się do III etapu (centralnego) olimpiady otrzymał tytuł finalisty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

opiekun: p. Adam Gałach

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA