GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

8.10.2019

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

We wrześniu 2019 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała oficjalnie, że została zakończona ocena wniosków o akredytację dla instytucji/konsorcjów, złożonych w programie Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych w roku 2018.

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie uzyskał Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Przyznanie Karty jakości mobilności potwierdza operacyjną zdolność instytucji i wysokie standardy, jakie ona uzyskała w zarządzaniu projektami mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma ono również na celu wspieranie wysiłków w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych poprzez program Erasmus+.

Karta jakości podkreśla także zaangażowanie szkoły w rozwój strategii międzynarodowych. Umiędzynarodowienie realizowane jest przede wszystkim poprzez uczenie się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ i włączenie wysokiej jakości działań mobilnościowych do programów nauczania. Obejmuje ono także rozwijanie podejścia międzynarodowego w całej organizacji wysyłającej, np. poprzez nawiązywanie kontaktów z podmiotami w innych krajach, propagowanie nauki języków obcych oraz wykraczanie poza krajowe podejście do kształcenia i szkoleń zawodowych. Proces umiędzynarodowienia ma także wspierać budowanie potencjału organizacji wysyłających w zakresie organizowania wysokiej jakości działań związanych z mobilnością dla osób uczących się i kadry, a jednocześnie nagradzać wysokiej jakości mobilność, promować ją i rozwijać.

Wniosek dotyczący Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego opracowała i złożyła pani Olga Urbańska - zastępca szkolnego koordynatora projektów Erasmus +.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA