GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

8.07.2019

Informacja dla kandydatów

Zgodnie z harmonogramem 16 lipca o godz. 09.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”.

Od 16 lipca od godz. 09.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie następujących dokumentów:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
  3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (od lekarza medycyny pracy),
  4. dokładnie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza ucznia (do pobrania tutaj) wraz z 2 aktualnymi fotografiami legitymacyjnymi,
  5. oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ZSEiL (do pobrania tutaj).

Przyjmowanie dokumentów:

16 lipca od godz. 09.00 do 15.00

17 - 23 lipca w godz. 9.00 – 15.00

24 lipca do godz. 10.00

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA