GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

29.05.2019

KONKURS GRAFICZNY

W związku z realizacją projektu programu Erasmus+ „New Paths in Math” ogłaszamy szkolny konkurs na projekt kalendarza ściennego promującego rezultaty projektu.

  1. Projekt musi być wykonany samodzielnie i nie zawierać żadnych kopiowanych elementów. Najlepsze prace zostaną wydrukowane w formacie A1. Kalendarz będzie dotyczył roku szkolnego 2019/2020.
  2. Projekt musi zawierać logo projektu, pełną nazwę projektu i jego numer, logo programu Erasmus+, logo szkoły. W projekcie należy wykorzystać zdjęcia z odbytych przez uczniów szkoły mobilności. Całość musi stanowić integralną część projektu.
  3. Zdjęcia, nazwę projektu oraz inne elementy udostępni zainteresowanym osobom koordynator projektu wicedyrektor Anna Sułek. Dlatego też osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie chęci udziału w konkursie droga mailową: anna.sulek.zseil@gmail.com w jak najszybszym terminie. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. W mailu zwrotnym każda zainteresowana osoba otrzyma również wytyczne techniczne dotyczące projektu.
  4. Plik końcowy należy zapisać w formacie png ( rozdzielczość 300dpi).

Wykonane prace należy przesłać jako załącznik do wicedyrektor Anny Sułek w terminie do 9 czerwca 2019. W temacie maila należy wpisać swoje imię, nazwisko i klasę. Adres mailowy: anna.sulek.zseil@gmail.com Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję a zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową. Dodatkowo spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni trzej uczniowie, którzy będą mogli wziąć udział w ostatniej mobilności w Portugalii (październik 2019).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA