GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

16.02.2019

Uroczystość upamiętniająca Hankę Czaki

13 lutego klasa 2f z panią profesor Urszulą Murawską reprezentowała naszą szkołę na uroczystości pod tablicą upamiętniającą Hankę Czaki, żoliborzankę, która pracę konspiracyjną w Biurze Propagandy i Informacji Komendy Głównej AK w czasie II wojny światowej przypłaciła życiem. W skupieniu wysłuchaliśmy m.in. wystąpienia burmistrza Pawła Michalca, który zwrócił uwagę na tragizm tej ofiary spełnionej u progu dorosłego życia. Maria Popielawska, zastępczyni burmistrza, podkreśliła związki Hanki Czaki z Żoliborzem. A pan Ryszard Pikuła, inicjator uroczystości, przedstawił węgierski rodowód rodziny Czakich osiadłych w Polsce za czasów Zygmunta Augusta. Wystawiliśmy poczet sztandarowy (obok 10 innych szkół żoliborskich) i złożyliśmy wieniec pod tablicą.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA