GODŁO POLSKI

15.10.2018

Bierzemy udział w projekcie „Podróż Pamięci”

W bieżącym roku szkolnym nasze technikum przystąpiło do realizacji projektu „Podróż Pamięci”. Projekt jest finansowany z budżetu m. st. Warszawy, natomiast pod względem merytorycznym koordynuje go Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych we współpracy z Fundacją Pamięć Treblinki.

Celem projektu jest: poznanie przyczyn, przebiegu i skutków zjawisk i procesów historycznych oraz społecznych prowadzących do Holocaustu, dostrzeganie następstw Holocaustu dla kolejnych pokoleń, rozumienie powstawania uprzedzeń i stereotypów etnicznych i religijnych, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na odmienność kulturową, narodowa i religijną.

W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli już w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Żydów Polskich POLIN (Stańmy na warszawskiej ulicy. O życiu żydowskim w II Rzeczpospolitej, Codzienność w cieniu Zagłady. O życiu w warszawski getcie, Żonkile. Opowieść o powstaniu w getcie). Odbyli wędrówkę Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów, zatrzymując się m.in. przy pomniku Umschlagplatz, Bunkrze Anielewicza na ul. Miłej oraz Pomniku Bohaterów Getta.

Zwieńczeniem projektu będzie zaplanowana na listopad wizyta studyjna w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince - miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy zbudowali obóz zagłady, w którym zamordowali ok. 900 tysięcy ludzi. Wizyta zostanie poprzedzona cyklem zajęć dydaktycznych obejmujących między innymi zagadnienia takie jak: historia nazizmu, podstawowe informacje na temat przedwojennej społeczności żydowskiej w Warszawie oraz Holocaustu, w tym o obozie w Treblince.

Zobacz fotoreportaż.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA