GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

17.09.2018

MATHBUSTER - projekt unijny współfinansowany z programu ERASMUS+

Z przyjemnością informuję o rozpoczęciu realizacji projektu unijnego „MATHBUSTER” w ramach programu Erasmus+. Polska nazwa projektu brzmi: Pogromcy matematyki. Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku we współpracy ze szkołami partnerskimi z Łotwy („Kalnciema vidusskola”), Francji („LEGTA Xavier Bernard”), Włochy („ISIS ROMERO ALBINO”) i Chorwacji („Druga gimnazija Varaždin”).

W wyjazdach do szkół partnerskich weźmie udział 3 nauczycieli oraz 20 uczniów naszej szkoły. Nauczyciele towarzyszący będą uczestniczyć we wspólnych szkoleniach podczas każdego z wyjazdów.

Udziałem w projekcie chcemy przełamać mit i pokazać uczniom, że prawie w każdym zawodzie mierzymy się z rozwiązywaniem problemów matematycznych. Zadaniem projektu jest dostarczenie każdemu uczniowi umiejętności zrozumienia procesów i zjawisk przyrody jako modeli matematycznych.

Za główny cel realizacji projektu postawiliśmy uzmysłowienie uczniom, że postrzeganie świata w ujęciu matematycznym mogą zastosować w swojej przyszłej karierze zawodowej.

Podczas wizyty przedstawicieli szkół partnerskich w naszej szkole zamierzamy pokazać inną formę nauczania matematyki i przedmiotów zawodowych. Planujemy podzielić się z partnerami projektowymi innowacyjnym podejściem w nauczaniu. Stawiamy na druk 3D oraz na interaktywne zadania i rozwiązania zagadnień matematycznych.

Rezultatem końcowym realizacji projektu Mathbuster będzie e-book powstały we współpracy z firmami i instytucjami (PIAP w przypadku Polski) oraz nauczycielami i uczniami każdego z krajów zaangażowanych w projekt.

E-book będzie zbiorem artykułów, w których uczniowie będą rozwiązywać konkretne zadania z pogranicza matematyki i innych dziedzin.

Dodatkowym rezultatem projektu będzie gra miejska stworzona wspólnie przez uczniów każdego z krajów, mająca za cel zachęcenie uczniów do stosowania założeń i problematyki matematycznej poprzez zabawę w życiu codziennym.

Serdecznie zapraszam do współpracy
Koordynator projektu Mathbuster
mgr inż. Dariusz Rudzki

Pobierz pdf

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA