GODŁO POLSKI

16.04.2018

OJCOWIE NIEPODLEGŁEJ

5.04.2018 klasa 1i uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych zorganizowanych przez naszą bibliotekę. Zajęcia obejmowały warsztaty: „Ojcowie Niepodległej” , które prowadził pan Kacper Kempisty z Biura Edukacji Narodowej IPN, jak również wizytę w trzech żoliborskich bibliotekach: Czytelni pod Sowami, Wypożyczalni przy ul. Śmiałej i Czytelni Naukowej przy Pl. Inwalidów. Młodzież dowiedziała się, że „Ojcowie Niepodległej” to: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos i Ignacy Daszyński.

Uczniowie pracowali w grupach, wyszukując i oceniając informacje, które mogli znaleźć się w sieci. Nabywali umiejętności rozróżniania prostych notatek o rzetelnych źródeł, posiadających bibliografię, godnych polecenia. Sprawnie relacjonowali swoje „znaleziska”. Ich zadaniem było także dopasowanie właściwych cytatów z pism polityków do poszczególnych nazwisk. Uczniowie mieli do dyspozycji książki o tematyce niepodległościowej i porównywali tempo uzyskiwania informacji z Internetu i źródeł drukowanych.

Wizyty w poszczególnych placówkach bibliotecznych miały na celu zapoznanie młodzieży z zasobami i sposobami korzystania ze zbiorów odwiedzanych bibliotek. Zajęcia przebiegły sprawnie, uczniowie pracowali chętnie i w miłej atmosferze. Pozostawili po sobie dobre wrażenie.

Wartość: wolność

Już od 11 listopada 2017 r. na łamach wirtualnej gazetki szkolnej, zwykle raz w miesiącu, zamieszczamy informacje nawiązujące do historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród nich znajdują się fotografie osób związanych z doniosłą datą: 11 listopada 1918r.

Na ekranach nie brakuje słynnych cytatów na temat wartości, jaką stanowią wolność i zwycięstwo – narodu, a także każdego obywatela.


Zobacz fotoreportaż.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA