GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

9.01.2018

Muzeum na Rakowieckiej

W dniu 4.01.2018 uczniowie klasy 4C odwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zostało ono zorganizowane w 2016 roku na terenie byłego aresztu śledczego na ulicy Rakowieckiej 37. Miejsce to pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski, a byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Muzeum pokazuje historię Żołnierzy Wyklętych, ich akcje zbrojne, współpracę ze społeczeństwem oraz tragiczny pobyt w więzieniach, które były ostatnim etapem ich życia.

Muzeum przedstawia również fragment historii społecznego oporu przeciwko totalitarnemu systemowi po roku 1956. Zobaczyliśmy wystawę o metodach i środkach technicznych, jakie stosował aparat bezpieczeństwa PRL w inwigilacji społeczeństwa. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli oryginalne eksponaty, którymi dysponowały Służby Bezpieczeństwa.

Małgorzata Jankowska

Zobacz fotoreportaż.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA