GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

5.09.2017

OGŁOSZENIE - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

OGŁOSZENIE - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym:

Stypendium szkolne:

Zainteresowanych otrzymywaniem stypendium - zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy prosimy o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514zł netto. Wnioski o stypendium szkolne proszę składać do 15 września 2017r. do pedagoga szkolnego – pokój 215

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wyprawka szkolna

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Wniosek należy złożyć w szkole (do pedagoga szkolnego) najpóźniej do dnia 11 września 2017 r.

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji, zakładka Dla rodzica i ucznia/pomoc socjalna dla uczniów. http://edukacja.warszawa.pl

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA